PRIVAATSUSPOLIITIKA

Tenerife Kompass on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide, Eesti Vabariigi ja Hispaania Kuningriigi seadustega.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine
Isikuandmed on Sinu, kui eraisikuga konkreetselt seostatavad andmed, mida Tenerife Kompass kogub ja töötleb üksikisikuga sõlmitud lepingu täitmiseks või temaga ühenduse võtmiseks ning seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks.
Kliendi isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:
• kontaktandmete (sh Sinu nimi, telefoninumber, e-posti aadress) esitamisel meie veebisaidi kontaktivormis
• ostu või broneeringu sooritamisel meie e-poes ehk broneeringu lehtedel.

Muude andmete kogumine
Tenerife Kompass ise ei kogu ega säilita isikustamata andmeid – andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (sugu, vanus jms).

Nõusolek
Privaatsuspoliitika tingimustega nõustumisel annab klient Tenerife Kompassile nõusoleku enda andmete kasutamiseks tellimuse või broneeringu täitmisel.

Konfidentsiaalsus
Teave üksikute kasutajate kohta on konfidentsiaalselt nähtav kolmandatele osapooltele, kes osutavad Tenerife Kompassile teenuseid ning on lepinguga kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena. Kolmandaks osapooleks on meie partnerid, kelle kaudu käib Tenerife Kompassi broneeringulehtedel müüdavate teenuste eest tasumisega seonduv – Wufoo ja STRIPE.
Andmeid, mida Tenerife Kompass on kohustatud säilitama õigusaktidest tulenevalt (nt. raamatupidamisandmed), säilitab Tenerife Kompass õigusaktides sätestatud nõuetest lähtuvalt.

Isikuandmete kaitse
Tenerife Kompass rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult Tenerife Kompassi töötajatel.

Turvalisus
Kõik Tenerife Kompassi e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. STRIPE krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused
Meie veebisaiti kasutama asudes oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud, anname oma parima, et hoida meie privaatsuspoliitika ajakohase ja Sinule kättesaadavana meie kodulehel.
Kliendi isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Tenerife Kompassi juhataja Olavi Antons. Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta ühendust aadressil kompass@tenerifekompass.com

Seadusest tulenevalt on Sul alati õigus pöörduda oma andmete kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

Uuendatud: 01.09. 2021
Olavi Antons

Tenerife Kompass